Hoppa till sidans innehåll

Innebandy - SM-sport


For questions in english - please send us an e-mail to This is a mailto link 

Tävlingsbestämmelser Innebandy, Student-SM

1.0 Övergripande

1.1 Inledning

Turneringen ska genomföras i enlighet med arrangörens tävlingsbestämmelser i första hand och respektive SF:s tävlingsbestämmelser i andra hand.

 

1.2 Revidering av tävlingsbestämmelser

Ändring och tillägg av dessa tävlingsbestämmelser beslutas av SAIF och KAUIF. Beslut om ändring eller tillägg träder i kraft med omedelbar verkan. Vid varje tävling används de tävlingsbestämmelser som trätt i kraft den första tävlingsdagen.

 

1.4 Doping, alkohol och droger

Vid arrangemang anslutna till SAIF tillämpas idrottens dopingreglemente. Det ankommer på varje utövare att själv hålla sig förvissad om innehållet i vid varje tillfälle gällande dopingregler.

Det accepteras inte att alkoholhaltiga drycker och droger konsumeras av utövare i anslutning till pågående studentidrottstävling. Om en deltagare är påverkad av alkohol eller andra droger i samband med tävling kommer arrangören alternativt domaren att avvisa vederbörande från tävlingsområdet. 

 

1.6 Inställande

Tävling eller klass i tävlingen med för få lag eller deltagare ska ställas in. Beslut om inställande fattas av arrangerande förening i samråd med SAIF:s tävlingsansvarig. För att tävlingen ska genomföras krävs det att tävlingen ska ha minst 10 deltagare eller 5 lag (men de kan vara från samma förening). 


2.0 Särskilda bestämmelser för Turneringar

2.1 Deltagare

För att vara behörig att delta i en turnering ska man vara:

-Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola, folkhögskola, KY-utbildningar eller Komvux). Man uppfyller även SAIF:s studiekrav om man avlagt eftergymnasial

examen under samma kalenderår som tävlingen avgörs

-Medlem i en SAIF-ansluten studentidrottsförening

 

Tävlingsdeltagare får under en och samma tävling endast representera en förening. Alla deltagare i ett lag representerar den förening i vilkens namn laget är anmält. Endast föreningar som är anslutna till SAIF får representeras på SAIF:s tävlingar. 

 

Samtliga deltagare skall vid ackreditering innan tävling kunna styrka sin identitet, sitt medlemskap i SAIF-ansluten förening samt att de är studerande på en eftergymnasial utbildning.

 

2.2 Lagnamn

Vid lagnamn som inte innehåller föreningens namn, ska lagnamn plus föreningens namn tydligt framstå i deltagarlistor och resultatlistor. Lagnamnet får inte innehålla ord som kan uppfattas stötande. Arrangören för respektive tävling ansvarar för att dessa regler efterlevs. Om ett namn strider mot reglerna ska arrangören tilldela laget ett nytt namn, bestående av föreningens officiella förkortning följt av siffror om det rör sig om fler lag från samma förening. Eventuella namnändringar ska vara gjorda innan spelprogram skickas ut. 


2.4 Klasser 

Klasserna väljs ut av arrangören av tävlingen. 

 

För att tävlingen ska genomföras i en klass krävs att tävlingen ska ha minst 10 deltagare eller 5 lag (men de kan vara från samma förening). 

 

2.5 Domare

Domaren kräver ingen utbildning men ska vara väl insatt i idrotten och ha den relevanta kunskapen som krävs för att kunna bedöma tävlingen.

 

2.6 Tävlingsjury

Under pågående tävling avgörs eventuella tvistefrågor och protester av en jury bestående av:

-Projektledare från arrangerande förening eller annan utsedd, icke-tävlande

- Domare 

-SAIF:s representant

Där SAIF:s representant har utslagsröst om juryn är oenig. Jurymedlemmarna får inte delta i tävlingarna. 

 

2.7 Dispenser

Endast SAIF har tillstånd att ge dispens från dessa tävlingsbestämmelser innan påbörjad tävling. Under pågående tävling behandlas dispenser av tävlingsjuryn. Dispensansökan ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av SAIF. En skriftlig och godkänd dispens ska kunna uppvisas vid varje tillfälle under tävlingen.

 

2.8 Protester

Protest ska vara skriftlig, undertecknad av anmälaren och innehålla de skäl som protesten grundar sig på. Protesten ska inlämnas till tävlingsjuryn inom 24 timmar efter händelse som föranleder protest. Protest ska behandlas skyndsamt. Protestansökan ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av SAIF.

 

2.9 Diskvalifikation

Lag eller deltagare som bryter mot tävlingsbestämmelser kan diskvalificeras. Vid diskvalifikation under gruppspel ska laget eller deltagarens samtliga resultat upphävas. Vid diskvalifikation under slutspel i form av utslagningsmatcher ska laget eller deltagaren diskvalificeras i den senast spelade matchen och motståndaren tilldelas segern. Diskvalificeras laget eller deltagaren först efter turneringens avslutande ska laget eller deltagaren strykas ur resultatlistan. Beslut tas av tävlingsjuryn.

 

2.10 Bestraffningsärenden grova företeelser

Bestraffningsärenden handläggs i enlighet med RF:s stadgar. Om förening, Idrotts-AB eller deras företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende, kan vederbörande bestraffas med tillrättavisning, böter eller avstängning. SAIF:s styrelse är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt att utse speciellt organ som utför denna uppgift.

 


3.0 Tävlingsbestämmelser för enskilda idrotter

Innebandy

3.1 Tävlingsform

Tävlingen inleds med gruppspel. Slutspel sker i cupform. Tävlingen spelas i klasserna herr, dam, och mixed. I mixed skall varje kön vara representerat med minst 2 personer samtidigt på planen. Målvakten anses vara könsneutral. Totalt får laget bestå av 17 spelare samt 2 ledare.

 

3.2 Matchdräkt

Spelare ska uppträda i matchkläder bestående av enhetlig överdel och enhetlig underdel. Överdelarna skall vara tydligt numrerade. Spelarna uppträder i valfria strumpor samt skor för inomhusbruk. Smycken tas av eller alternativt tejpas. Om domaren anser att lagen har förväxlingsbara överdelar skall bortalaget byta alternativt förse sig med västar.

 

3.3 Spelform

Matcherna spelas 2 x 15 minuter löpande tid där de 3 sista minutrarna i andra halvlek är effektiv tid. Tiden stoppas bara på domarens uppmaning innan de 3 sista minutrarna. Mellan perioderna sker sidbyte och paus på 5 minuter. 


3.4 Gruppspel

Vinst ger 3 poäng, oavgjort resultat ger 1 poäng. Vid lika poängställning mellan två eller flera lag i en grupp efter gruppspelets avgörande avgörs placeringarna i tur och ordning genom inbördes möte, målskillnad, flest gjorda mål och därefter lottning.

 

3.5 Slutspel

Slutspel avgörs i cupform enligt arrangörens spelschema. Oavgjorda slutspelsmatcher avgörs genom suddendeath i max 5 minuter löpande tid. Om inget avgörande nåtts avgörs matchen genom straffar. 3 straffar per lag av olika straffskyttar, därefter 1 straff av olika spelare tills ett avgörande nåtts. Lottning sker där vinnaren bestämmer vilket lag som lägger första straffen, därefter varannan.

 

3.6Walk Over (WO)

Om ett lag inte infinner sig på anvisad plan senast tre minuter efter matchstart innebär det att laget har lämnat WO. Om ett lag lämnar WO eller avbryter gruppspelet ska lagets samtliga matcher strykas. Detta gäller även eventuellt spelade matcher. Om ett lag lämnar WO i slutspelet tilldöms motståndarna vinst.


3.7 Övrigt

I övrigt gäller Svenska Innebandyförbundets tävlingsregler.

Uppdaterad: 23 FEB 2018 15:45
Skribent: Amanda Karlsson
Epost: Adressen Gömd


Kontakt/följ oss!

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 2052
750 02 Uppsala

Kontakt:
Tel: 010-476 54 90
E-post: This is a mailto link

Samarbeten