Hoppa till sidans innehåll

Biljard - turnering


For questions in english - please send us an e-mail to This is a mailto link 

Tävlingsbestämmelser Biljard, Turnering

1.0 Övergripande
1.1 Inledning
Turneringen ska genomföras i enlighet med arrangörens tävlingsbestämmelser i första hand och respektive SF:s tävlingsbestämmelser i andra hand.

1.2 Revidering av tävlingsbestämmelser
Ändring och tillägg av dessa tävlingsbestämmelser beslutas av SAIF och KAUIF. Beslut om ändring eller tillägg träder i kraft med omedelbar verkan. Vid varje tävling används de tävlingsbestämmelser som trätt i kraft den första tävlingsdagen.

1.4 Doping, alkohol och droger
Vid arrangemang anslutna till SAIF tillämpas idrottens dopingreglemente. Det ankommer på varje utövare att själv hålla sig förvissad om innehållet i vid varje tillfälle gällande dopingregler.

Det accepteras inte att alkoholhaltiga drycker och droger konsumeras av utövare i anslutning till pågående studentidrottstävling. Om en deltagare är påverkad av alkohol eller andra droger i samband med tävling kommer arrangören alternativt domaren att avvisa vederbörande från tävlingsområdet. 

1.6 Inställande
Tävling eller klass i tävlingen med för få lag eller deltagare ska ställas in. Beslut om inställande fattas av arrangerande förening i samråd med SAIF:s tävlingsansvarig. För att tävlingen ska genomföras krävs det att tävlingen ska ha minst 10 deltagare eller 5 lag (men de kan vara från samma förening). 


2.0 Särskilda bestämmelser för Turneringar
2.1 Deltagare
För att vara behörig att delta i en turnering ska man vara:

-Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola, folkhögskola, KY-utbildningar eller Komvux). Man uppfyller även SAIF:s studiekrav om man avlagt eftergymnasial

examen under samma kalenderår som tävlingen avgörs

-Medlem i en SAIF-ansluten studentidrottsförening

 

Tävlingsdeltagare får under en och samma tävling endast representera en förening. Alla deltagare i ett lag representerar den förening i vilkens namn laget är anmält. Endast föreningar som är anslutna till SAIF får representeras på SAIF:s tävlingar. 

 

Samtliga deltagare skall vid ackreditering innan tävling kunna styrka sin identitet, sitt medlemskap i SAIF-ansluten förening samt att de är studerande på en eftergymnasial utbildning.

2.2 Lagnamn
Vid lagnamn som inte innehåller föreningens namn, ska lagnamn plus föreningens namn tydligt framstå i deltagarlistor och resultatlistor. Lagnamnet får inte innehålla ord som kan uppfattas stötande. Arrangören för respektive tävling ansvarar för att dessa regler efterlevs. Om ett namn strider mot reglerna ska arrangören tilldela laget ett nytt namn, bestående av föreningens officiella förkortning följt av siffror om det rör sig om fler lag från samma förening. Eventuella namnändringar ska vara gjorda innan spelprogram skickas ut. 

2.4 Klasser
Klasserna väljs ut av arrangören av tävlingen. 

För att tävlingen ska genomföras i en klass krävs att tävlingen ska ha minst 10 deltagare eller 5 lag (men de kan vara från samma förening). 

2.5 Domare
Domaren kräver ingen utbildning men ska vara väl insatt i idrotten och ha den relevanta kunskapen som krävs för att kunna bedöma tävlingen.

2.6 Tävlingsjury
Under pågående tävling avgörs eventuella tvistefrågor och protester av en jury bestående av:

-Projektledare från arrangerande förening eller annan utsedd, icke-tävlande

- Domare 

-SAIF:s representant

Där SAIF:s representant har utslagsröst om juryn är oenig. Jurymedlemmarna får inte delta i tävlingarna.

2.7 Dispenser
Endast SAIF har tillstånd att ge dispens från dessa tävlingsbestämmelser innan påbörjad tävling. Under pågående tävling behandlas dispenser av tävlingsjuryn. Dispensansökan ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av SAIF. En skriftlig och godkänd dispens ska kunna uppvisas vid varje tillfälle under tävlingen.


2.8 Protester
Protest ska vara skriftlig, undertecknad av anmälaren och innehålla de skäl som protesten grundar sig på. Protesten ska inlämnas till tävlingsjuryn inom 24 timmar efter händelse som föranleder protest. Protest ska behandlas skyndsamt. Protestansökan ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av SAIF.

2.9 Diskvalifikation
Lag eller deltagare som bryter mot tävlingsbestämmelser kan diskvalificeras. Vid diskvalifikation under gruppspel ska laget eller deltagarens samtliga resultat upphävas. Vid diskvalifikation under slutspel i form av utslagningsmatcher ska laget eller deltagaren diskvalificeras i den senast spelade matchen och motståndaren tilldelas segern. Diskvalificeras laget eller deltagaren först efter turneringens avslutande ska laget eller deltagaren strykas ur resultatlistan. Beslut tas av tävlingsjuryn.

2.10 Bestraffningsärenden grova företeelser
Bestraffningsärenden handläggs i enlighet med RF:s stadgar. Om förening, Idrotts-AB eller deras företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende, kan vederbörande bestraffas med tillrättavisning, böter eller avstängning. SAIF:s styrelse är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt att utse speciellt organ som utför denna uppgift.


3.0 Tävlingsbestämmelser för enskilda idrotter
Biljard, 8-ball

3.1 Tävlingsform

Tävlingen genomförs enligt cupmodellen med gruppspel och slutspel. Tävlingen spelas med två deltagare i varje lag oavsett kön. Lagmedlemmarna stöter varannan tur.

 

3.2 Matchdräkt
Valfri underdel med önskemål om att bära föreningens tröja.


3.3 Spelform

Matcherna spelas i 1 x 20min eller match avslutas när det andra laget satt alla sina bollar och boll 8 i valfritt hål. 8-ball regler tillämpas. Lottning om lag som startar. Vid oavgjort sker Sudden Death med endast en boll på bordet (utöver den vita). Turordningen avgörs genom lottning där vinnaren väljer turordning. Det lag som sätter bollen enligt 8-ball regler vinner.

 

3.4 Gruppspel

Vinst ger 3 poäng. Vid lika poängställning mellan två eller flera lag i en grupp efter gruppspelets avgörande avgörs placeringarna i tur och ordning genom inbördes möte, bollskillnad därefter Sudden Death.

 

3.5 Slutspel

Slutspel avgörs enligt cupmodellen med arrangörens spelschema. Bäst av 3 omgångar. Vid lika ställning gäller Sudden Death med endast svart och vit boll.

 

3.6 Walk Over (WO)

Om ett lag inte infinner sig på anvisad plan senast tre minuter efter matchstart innebär det att laget har lämnat WO. Vid WO tilldelas motståndarna en 8-0 vinst. Om ett lag lämnar WO i slutspelet tilldöms motståndarna vinst.

 

3.7 Övrigt

I övrigt gäller Svenska Biljardförbundets regler.

Uppdaterad: 23 FEB 2018 15:46
Skribent: Amanda Karlsson
Epost: Adressen Gömd


Kontakt/följ oss!

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 2052
750 02 Uppsala

Kontakt:
Tel: 010-476 54 90
E-post: This is a mailto link

Samarbeten